CRANENDONCK//NET

U wilt gebruik gaan maken van het glasvezelnet van Cranendonck//NET?

Wij willen graag aan uw verzoek voldoen want een sneller internet is in de huidige tijd niet meer weg te denken. Samen met haar leden wil Cranendonck//Net een snelle, betrouwbare én toekomstvaste internetverbinding realiseren voor alle bedrijven die gevestigd zijn op de bedrijventerreinen in Cranendonck

Om uw aansluiting op het glasvezelnet van Cranendonck//NET te kunnen realiseren dient u onderstaande formulieren te downloaden, in te vullen en geparafeerd en ondertekend te retourneren. In de formulieren staat vermeld hoe u dit kunt doen.

Daarnaast stuurt u de volgende stukken mee:

 • Kopie uittreksel(s) Kamer van Koophandel waaruit de tekeningsbevoegdheid blijkt.
 • Een kopie identiteitsbewijs van deze tekeningsbevoegde persoon.

Hoe gaat het dan verder?

 • Na ontvangst van uw bevestiging en de gevraagde gegevens wordt door aannemer Spitters een afspraak met u gemaakt om de situatie ter plekke te schouwen.
 • Ontvangt Cranendonck//NET een offerte van de aannemer op basis waarvan u een factuur ontvangt voor de standaard aansluitkosten van €2.065,- plus eventuele meerkosten (ga voor meer informatie naar Prijzen van de aansluiting en het abonnement. )
 • Zodra de betaling van de standaard aansluitkosten en eventuele meerkosten ontvangen is, zal Cranendonck//NET de aannemer opdracht tot aansluiting geven.

Houdt u rekening met een minimale doorlooptijd van 2 maanden.

 Wij adviseren u meteen contact op te nemen met een door u te selecteren provider om zo snel mogelijk gebruik te kunnen van de aansluiting. Op deze website vindt u meer informatie over mogelijke providers. U kunt met de provider de gewenste snelheid (MBPS) bespreken.

Prijzen van de aansluiting en het abonnement.

 • De éénmalige standaard aansluiting kost €2.065,- excl. BTW. De eenmalige aanlegkosten (civiele werkzaamheden en eventuele overige kosten ) boven €2.065,- worden tot een bedrag van €3.175,- excl. BTW betaald door Cranendonck//Net. De eventuele kosten boven €3.175,- (surplus*) worden in rekening gebracht bij de opdrachtgever (toetreder). Wanneer er sprake is van een surplus zal voortzetting van de opdracht altijd in afstemming met de opdrachtgever plaatsvinden.

         *Afhankelijk van de omvang van de uit te voeren werkzaamheden (bijvoorbeeld verwijdering van hard puin onder het
          straatoppervlak; arbotechnische voorzieningen bij verontreinigde bodem etc.) én de lengte van het traject.

 • Vanaf de maand volgend op de realisatie van de aansluiting worden abonnementskosten (vastrechtkosten) in rekening gebracht. Hierbij is het dus niet van belang of de glasvezelaansluiting daadwerkelijk in gebruik is genomen.Cranendonck//Net hanteert drie tarieven voor het gebruik van het glasvezelnetwerk:
  a. € 65,14 excl. btw per maand (€ 781,68 excl. BTW per jaar) indien u bij CC//NET een aansluiting tot en met 20 MBPS wenst af te nemen.
  b. € 108,56 excl. btw per maand (€ 1.302,72 excl. BTW per jaar) indien u bij CC//NET een aansluiting tot en met 100 MBPS wenst af te nemen.
  c. De prijs van aansluitingen boven 100 MBPS is maatwerk en wordt in overleg met u vastgesteld.Mocht er nog geen provider geselecteerd zijn, dan wordt in eerste instantie uitgegaan van het onder a. genoemde tarief.

Enkele belangrijke voorwaarden

 1. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een periode van tien jaar en vervolgens met stilzwijgende verlenging voor aansluitende perioden van telkens twaalf maanden. De looptijd (duur) van de overeenkomst vangt aan op de datum waarop de aansluiting tot stand komt.
 2. U gaat abonnementskosten betalen vanaf de maand volgend op de maand waarin de aansluiting is gerealiseerd.
 3. Abonnementen zijn gebaseerd op een kalenderjaar en zullen na 10 jaar telkens stilzwijgend met 1 jaar worden verlengd.
 4. De abonnementskosten worden 1 x per jaar vooraf in rekening gebracht.
 5. Indien u er de voorkeur aan geeft het abonnement per kwartaal te betalen geldt een toeslag van 5% op de abonnementskosten.
 6. Wijzigingen in de snelheid (MBPS) naar boven of naar beneden worden 2x per jaar verrekend namelijk op 1 juli en 1 januari van enig jaar.
 7. U dient zelf een contract met een provider af te sluiten. Op onze website vindt u meer informatie over mogelijke providers.

Hier kunt u de Algemene Voorwaarden downloaden.

Bent u al lid van de coöperatieve vereniging van Cranendonck//Net en wilt u een wijziging doorgeven?

Maak dan gebruik van het mutatieformulier.

Wijzigingen kunnen betrekking hebben op

 • Uw administratieve gegevens (factuuradres)
 • Aanpassing van het aantal MBPS
 • Verhuizing van uw bedrijf
 • Beëindiging van uw bedrijf

Voor de van toepassing zijnde voorwaarden wordt u verwezen naar de informatie in het mutatieformulier en de Algemene Voorwaarde.