CRANENDONCK//NET

In 2012 legde Reggefiber een consumenten glasvezelnetwerk aan in de kernen Budel en Maarheeze.

In 2013 startte de gemeente, samen met het Ondernemers Contact Cranendonck (OCC) een onderzoek naar concrete mogelijkheden voor op Het Rondven en Den Engelsman, als pilot voor alle bedrijventerreinen. De gemeente stelde een projectleider ter beschikking. Bij dat onderzoek werd uitgegaan van het concept: “Meer voor hetzelfde geld”. Dat hield in dat ondernemers in principe tegen dezelfde kosten die ze op dat moment voor hun telecommunicatie kwijt waren, gebruik zouden moeten kunnen maken van een glasvezelnetwerk. Tijdens een zeer goed bezochte bijeenkomst zei ruim 90% van de bedrijven “ja” tegen dat principe.

Vervolgens bracht de projectleider op basis van daadwerkelijke facturen bij de diverse bedrijven in kaart wat mogelijke opbrengsten zouden kunnen worden en werd geconcludeerd dat een positieve business case mogelijk was.

Op 30-1-2014 bleek op een vervolgbijeenkomst dat er verder weinig concrete stappen gezet waren. Tijdens die bijeenkomst ontstond er een initiatiefgroep die ging onderzoeken of op basis van de eerder verzamelde data er concrete stappen gezet konden worden. Die initiatiefgroep bestond uit:

  • Joost Ploos van Amstel (Gunterstein)
  • George van Gool (Stafa Group)
  • Toine Cuyten (Cuyten Maintenance Services)
  • Olaf van Duin (Optisoft)
  • Sylvia Coolen (OCC)
  • Stephan Roijers (Adviseur gemeente Cranendonck)
  • Waarnemer bij dit initiatief was raadslid Ton Dijkmans

De initiatiefgroep is na 30-1-2014 vele keren bij elkaar gekomen en heeft met diverse deskundigen gesprekken gevoerd. Daarbij werden 2 business modellen onderzocht:

  1. uit handen geven van volledige aanleg en exploitatie aan commerciële bedrijven. Eigedom van het net komt daarbij in handen van derden.
  2. in eigen beheer aanleggen van een (open) netwerk en derden toegang geven daarop.

Bij optie A. was het principe “meer voor hetzelfde geld” niet haalbaar omdat commerciële partijen het net in 7 jaar wilden afschrijven en ook een veel kortere terugverdientijd willen hanteren. In geval van optie B. bleek het uitgangspunt wel haalbaar.

Na deze conclusie schreef de initiatiefgroep een startbijeenkomst uit voor 6 mei 2014 waarin de eerste principe-inschrijvingen werden verkregen.

Vele bijeenkomsten met potentiële gebruikers en dienstverleners maar ook diverse overheden volgden en op 31 maart 2015 formeel de Coöperatieve Vereniging Cranendonck//NET u.a. opgericht.

De officiële Kick-Off bijeenkomst was op 4 juni 2015, waar overeenkomsten met o.a. de gemeente Cranendonck, de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), investeerder Dinvest werden ondertekend, maar ook de eerste gebruikersovereenkomsten. Ook werd de opdracht tot aanleg van een netwerk op bedrijventerrein Airpark verstrekt.

Op 23 mei 2016 was het zover: de netten op Airpark in Budel en Rondven/den Engelsman in Maarheeze konden worden opgeleverd en in gebruik genomen!