CRANENDONCK//NET

ONS OPEN GLASVEZELNETWERK BESTAAT UIT EEN AANTAL LAGEN

Laag 1

Dit is het glasvezelnetwerk zelf: alle kabels in de grond. Dit netwerk wordt eigendom van de coöperatie. De partners (klik op het logo voor meer informatie) waarmee wordt samengewerkt bij de aanleg, onderhoud en exploitatie van deze laag zijn:

Laag 2

Dit is de “belichtingslaag”. Hierin zitten alle wijkcentrales en aansluitkastjes bij de abonnee. Een extern bedrijf zorgt ervoor dat er ook signalen op de glasvezelkabel gezet wordt (belichten) en dat die signalen bij de abonnee omgezet worden in electronische signalen waar uw diverse apparatuur mee overweg kan. Deze laag wordt beheerd door:

Laag 3

Dit is de “dienstenlaag”. Dit zijn de providers die hun diensten op het netwerk aanbieden, zoals telefonie, internet, bewaking enz. Omdat we een open netwerk aanbieden, is in principe iedere dienstelenverancier vrij om zijn diensten aan te bieden. Momenteel kan gekozen worden uit deze dienstenaanbieders (klik op de logo’s voor de sites):