CRANENDONCK//NET

Vacatures Cranendonck//Net

De Coöperatieve vereniging Cranendonck//NET u.a. (CC//NET) is ter vervanging van twee bestuursleden en 1 lid van de Ledenraad op zoek naar:

 • Penningmeester
 • Algemeen bestuurslid
 • Lid van de Ledenraad

Penningmeester:

De werkzaamheden van de penningmeester betreffen enkel bestuurlijke taken aangezien de boekhouding is uitbesteed aan een administratiekantoor.

Gevraagd wordt:

 1. Bereid zijn om enkele uren per maand vrije tijd te investeren.
 2. Ervaring hebben met financieel administratief werk.
 3. De werkzaamheden van een administratiekantoor kunnen beoordelen.
 4. Verantwoordelijkheid willen nemen.
 5. In het belang van “alle” leden denken.
 6. Men is niet verplicht lid te zijn van CC//NET

De penningmeester wordt ondersteund door de overige bestuursleden, het administratie kantoor, de Ledenraad en de Raad van Beheer. Het bestuur werkt nauw samen met
De Ledenraad en Raad van Beheer en behartigt de belangen van al haar leden.

 

Bestuurslid:

Ter vervanging is het bestuur op zoek naar een algemeen bestuurslid die samen met de overige bestuursleden betrokken wil zijn bij het goed functioneren van de coöperatie. Het bestuur handelt in nauw overleg met de Raad van Beheer en Ledenraad en legt verantwoording af aan deze organen.

Gevraagd wordt:

 1. Bereid zijn om enkele uren per maand vrije tijd te investeren.
 2. Ervaring hebben met bestuurlijke taken.
 3. Verantwoording willen nemen.
 4. Betrokkenheid bij het goed functioneren van de Coöperatie.
 5. Men is niet verplicht lid te zijn van CC//NET.

Lid van de Ledenraad:

Ter vervanging is het bestuur op zoek naar een lid van de Ledenraad om samen met 5 andere leden het bestuur te adviseren en toezicht te houden op het goed functioneren van CC//NET. De ledenraad wordt naast eigen inbreng geadviseerd door de Raad van Beheer. De Ledenraad wordt gevormd door leden van CC//NET, men kan geen zitting hebben in de Ledenraad op persoonlijke titel maar moet via de (eigen) onderneming verbonden zijn aan de coöperatie.

Gevraag wordt:

 1. Bereid zijn om enkele uren per maand vrije tijd te investeren.
 2. Ervaring hebben met bestuurlijke taken.
 3. Verantwoording willen nemen.
 4. Betrokkenheid bij het goed functioneren van de Coöperatie.
 5. Lidmaatschap via (eigen) onderneming van CC//NET

 

Wilt u een actieve bijdrage leveren aan een snelle internetverbinding voor alle ondernemers (op de bedrijventerreinen) in Cranendonck, dan kunt u zich melden bij Joost Ploos van Amstel, voorzitter van CC//NET.

 

Tel 06-53107066 – e-mail: voorzitter@cranendoncknet.nl