CRANENDONCK//NET

De initiatiefgroep Cranendonck//Net heeft als doel alle voorbereidingen te doen om te komen tot de opstart van een formele organisatie. Na de oprichting van de coƶperatie -op 31 mei 2015- is er een tijdelijk bestuur gevormd, bestaande uit voorzitter Joost Ploos van Amstel en penningmeester Bert Harks. Zodra de activiteiten daadwerkelijk zijn gestart en er dus ook contractanten/leden zijn, zal er een definitief bestuur ingesteld worden, dat door de ledenraad benoemd zal worden.

Joost Ploos van Amstel

Joost Ploos van Amstel

Voorzitter

Eigenaar Ploos Energieverlening
Tevens bestuurslid OCC (portefeuille parkmanagement en glasvezel)
voorzitter@cranendoncknet.nl

Bert Harks

Bert Harks

Penningmeester

penningmeester@cranendoncknet.nl

Sylvia Coolen

Sylvia Coolen

Sylvia voert de secretariaatstaken uit, maar is geen formeel secretaris. Daarnaast lopen alle contacten met de leden via het secretariaat, onder andere ten aanzien van nieuwe aanvragen.

info@cranendoncknet