CRANENDONCK//NET

De initiatiefgroep Cranendonck//Net heeft als doel alle voorbereidingen te doen om te komen tot de opstart van een formele organisatie. Na de oprichting van de coƶperatie op 31 mei 2015 was er een tijdelijk bestuur gevormd, bestaande uit voorzitter Joost Ploos van Amstel en penningmeester Bert Harks. Inmiddels is er door de ledenraad een definitief bestuur ingesteld.

Joost Ploos van Amstel

Joost Ploos van Amstel

Voorzitter

Eigenaar Ploos Energieverlening
Tevens bestuurslid OCC (portefeuille parkmanagement en glasvezel)
voorzitter@cranendoncknet.nl

Inge Santegoeds

Inge Santegoeds

Penningmeester

penningmeester@cranendoncknet.nl

Marleen Wolters

Marleen Wolters

Marleen voert de secretariaatstaken uit, maar is geen formeel secretaris. Daarnaast lopen alle contacten met de leden via het secretariaat, onder andere ten aanzien van nieuwe aanvragen.

info@cranendoncknet.nl